Naše prezentace na akcích APÚMS SR

Naše prezentace na akcích APÚMS SR

Naši slovenští kolegové z WEBY GROUP, s.r.o. do jednoho reportu efektivně shrnuli naše dosavadní společné účasti na APÚMS SR, kde jsme především prezentovali elektronické úřední desky. Je tedy namístě tyto naše společné aktivity představit i vám v ČR.  

Asociace vedoucích pracovníků úřadů územní samosprávy Slovenské republiky (dále jen APÚMS SR) pomáhá svým členům, ale i ostatním vedoucím pracovníkům obecních a městských úřadů, zejména v jejich profesním růstu a odborném vzdělávání tak, aby zvládali náročné úkoly ve veřejné správě ve prospěch jejího kvalitního fungování pro občany. Za tímto účelem pořádá různé akce a jednou z nich je i Odborná konference APÚMS SR.

APÚMS SR, březen 2024

Součástí 33. ročníku odborné konference APÚMS SR byla na jaře také společnosti WEBY GROUP a DigiDay. Účastníkům konference jsme představili výhody našich specializovaných webových řešení pro samosprávy. Z moderních doplňků SMART komunikace byl největší zájem o propojení webu s KIOSKEM – Interaktivní elektronickou úřední deskou.

Efektivní propojení webových stránek s KIOSKEM:

  • Obohacuje komunikaci a služby samospráv 
  • Zvyšuje dostupnost informací pro občany
  • A zároveň se jedná o atraktivní a uživatelsky přívětivé řešení

Poděkování patří organizátorům konference, která proběhla v příjemné atmosféře a opět měla bohatý odborný program. Děkujeme také všem účastníkům konference za jejich zájem a pozitivní ohlasy. 

APÚMS SR, říjen 2023

V říjnu jsme se opět zúčastnili setkání APÚMS v hotelu Permon v Podbanském. Jsme rádi, že naše nové grafické řešení webových stránek bylo samosprávami dobře přijato.

Účastníci setkání kladně hodnotili i to, že mohou využívat SMART komunikaci od jednoho dodavatele v jednom systému. I tentokrát starostové a tajemníci projevili zájem o KIOSEK – interaktivní elektronickou úřední desku. Mohli si ho vyzkoušet „naživo“ a přesvědčit se o jeho výhodách.

APÚMS SR, březen 2023

V březnu jsme se jako partner zúčastnili zasedání Asociace ředitelů samospráv ve Slovenské republice. Prezentovali jsme zde naše specializovaná řešení webových stránek a moderních SMART komunikačních doplňků pro samosprávy. Účastníci konference si také mohli vyzkoušet nejnovější model interaktivní elektronické úřední desky.

APÚMS SR, říjen 2022
Jako největší dodavatelé a provozovatelé webových stránek pro města a obce na Slovensku jsme se zúčastnili jubilejního 30. ročníku odborné konference APÚMS SR. Na konferenci jsme představili zcela nový model elektronické úřední desky. Účastníci konference si mohli naživo vyzkoušet, co toto inovativní řešení přináší samosprávám a občanům. Proběhla konkrétní ukázka města Vráble, které se rozhodlo propojit své webové stránky s elektronickou úřední deskou.

Více než 680 elektronických úředních desek
v celé ČR a SK

Chcete se na
něco zeptat?

Nenašli jste nějakou informaci?
Zeptejte se nás

obchod@digiday.cz

+420 608 899 640

Vyplňte formulář níže